iLK 50

Mart 2013 itibari ile Veteriner Hekimlerin Mesleki Gelişimlerine Katkı Sağlamak Amacıyla Düzenlenen ; iLK50 Seminerleri, Veteriner Hekimlerin İhtiyaç duydukları konularda eğitimler düzenlemektedir.

Bu Seminerler ; Çeşitli Sponsorların Katkılarıyla ve KB Reklam & Organizasyon® İşbirliği İle Gerçekleşmektedir.

Neler Yaptık ?

17 MART 2013 – ANKARA KOZA SUITE HOTEL – KALÇA DİSPLAZİSİ
21 NİSAN 2013 – ANKARA KOZA SUITE HOTEL – BİYOKİMYASAL ANALİZLERİN YORUMLANMASI
12 MAYIS 2013 – ANKARA KOZA SUITE HOTEL – TORAKSTA RADYOGRAFİK TANI
9 HAZİRAN 2013 – ANKARA KOZA SUITE HOTEL – GÖZ HASTALIKLARI
21 TEMMUZ 2013 – ANTALYA VETERİNER HEK. ODASI – KALÇA DİSPLAZİSİ
8 EYLÜL 2013 – ANTALYA VETERİNER HEK. ODASI – DİZ EKLEMİ PROBLEMLERİ
13 EKİM 2013 – İZMİR KORDON HOTEL – DİZ EKLEMİ PROBLEMLERİ
27 EKİM 2013 – ANKARA KOZA SUITE HOTEL – ULTRASON
24 KASIM 2013 – ANKARA KOZA SUITE HOTEL – DERMATOLOJİ
22 ARALIK 2013 – KHVHD & İSTANBUL BB BELEDİYESİ – DİZ EKLEMİ PROBLEMLERİ
16 ŞUBAT 2014 – ANKARA DEMORA HOTEL – KAN ANALİZLERİ
21 ŞUBAT 2014 – ANK. ÜNİ. VET. FAK. – BEDEN DİLİ EĞİTİMİ
7 MART 2014 – ANK. ÜNİ .VET. FAK. – CV HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
16 MART 2014 – ANKARA DEMORA HOTEL – KARDİYOLOJİ
23 MART 2014 – ANKARA DEMORA HOTEL – ANESTEZİYOLOJİ
29 MART 2014 – İSTANBUL SILENCE HOTEL – ONKOLOJİ
4 NİSAN 2014 – ANK. ÜNİ. VET. FAK – ETKİLİ İLETİŞİM VE DİKSİYON
12-13 NİSAN 2014 – ANKARA DEMORA HOTEL - DİŞ HEKİMLİĞİ
27 NİSAN 2014 – ANKARA DEMORA HOTEL – JİNEKOLOJİ
3 MAYIS 2014 – ANKARA DEMORA HOTEL - ORTOPEDİ
11 MAYIS 2014 – ANKARA DEMORA HOTEL – ABDOMİNAL ULTRASONOGRAFİ
7 HAZİRAN 2014 – İSTANBUL BOĞAZI – GEMİDE ! – KLİNİK NÖROLOJİ
31 AĞUSTOS 2014 – İZMİR KORDON HOTEL – KLİNİK NÖROLOJİ
27 – 28 EYLÜL 2014 SAMSUN – OMTEL OTEL – VETERİNER ORTOPEDİ
21-22 MART 2015 İSTANBUL SHERATON MASLAK - KÜÇÜK HAYVANLARDA ENDOKRİNOLOJİ
20 ARALIK 2015 - ANKARA DEMORA HOTEL - GÖZ HASTALIKLARI
17 OCAK 2015 - ANKARA DEMORA HOTEL - ATOPİ'YE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
21 ŞUBAT 2016 – OSTEOARTİRİT TEDAVİSİNE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
20 MART 2016 – ROTWEILLER DERNEĞİ KALÇA DİSPLAZİSİ
11-15 MAYIS 2016 – 15. VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ - ERZURUM
4-5 KASIM 2016 – 11.KHVHD KONGRESİ – İSTANBUL GRAND CEVAHİR HOTEL
13 KASIM 2016 – KEDİ VE KÖPEKLERDE ÜRİNER SİSTEM CERAHİSİ- ANKARA
20 KASIM 2016 – İDRAR YOLLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR - ANTALYA
11 ARALIK 2016 – KEDİ VE KÖPEKELERDE ANESTEZİ VE AĞRI YÖNETİMİ - İZMİR
18 ARALIK 2016 – KLİNİK PATOLOJİ VE SİTOLOJİ - ANKARA
18 ARALIK 2016 – KLİNİK NÖROLOJİ – ANTALYA
15 OCAK 2017 – VETERİNER ORTOPEDİDE SIRADIŞI OLGULAR
19 ŞUBAT 2017 - KEDİ VE KÖPEKELERDE ANESTEZİ VE AĞRI YÖNETİMİ - ADANA
19 MART 2017 - UYGULAMALI KLINIK KARDIYOLOJI I - ANKARA
9 NİSAN 2017 - KLINIK DERMATOLOJI - ADANA
27-29 NİSAN 2017 - ACİL DERNEĞİ KONGRESİ - İSTANBUL
14 MAYIS 2017 - UYGULAMALI KLİNİK KARDİYOLOJİ I - İSTANBUL
25-26 MAYIS 2017 - ORTOPEDİ DERNEĞİ KONGRESİ - ANKARA